1 h batteri Hänvisnings/Nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion